H εκστρατεία myEcoNavigator.eu αφορά όλη την Ευρώπη

Η ομάδα-στόχος της πανευρωπαϊκής μας εκστρατείας “MyEcoNavigator” είναι οι οικιακοί καταναλωτές. Το πρόγραμμα Efficiency_2.1 θα στοχεύει σε συγκεκριμένες διαδικτυακές ομάδες, όπως αυτοί που υιοθετούν γρήγορα τις καινοτομίες και σε αυτούς που κάνουν καθημερινή χρήση του διαδικτύου. Επιπλέον, θα βοηθήσει περισσότερα από το 70% των Ευρωπαϊκών νοικοκυριών που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, γίνονται προσπάθειες προσέγγισης των μέσων ενημέρωσης, των ενδιαφερόμενων φορέων και των επαγγελματιών μέσω της ευρωπαϊκής ιστοσελίδας myEcoNavigator.eu. Στην ευρωπαϊκή ιστοσελίδα θα παρέχονται πιο αναλυτικές προσεγγίσεις σχετικά με την αγορά ενεργειακά αποδοτικών συσκευών, με την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε., αναφορικά με την ενεργειακή σήμανση και το Ecodesign.

Εκτός από αυτό, θα υπάρχει ενημέρωση για τα προγράμματα και τα θεσμικά όργανα στο θεματικό πεδίο “η οικολογική συνείδηση, η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και οι πόροι”. Επιπλέον, θα παρέχεται μια εισαγωγή στην εποπτεία της αγοράς, καθώς και πληροφορίες των χρηστών σχετικές με εν εξελίξει πρωτοβουλίες και προγράμματα.

Μπείτε στο myEcoNavigator.eu

Αν ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα νέα μας και σε τακτική βάση απλά ακολουθήστε μας στο Twitter.

Ετικέτες και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ενεργειακή ζήτηση των νοικοκυριών αντιπροσωπεύει το 25% των τελικών ενεργειακών αναγκών της Ε.Ε. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και των ανέσεων, οι πολλαπλές αγορές των ηλεκτρικών συσκευών και η αυξανόμενη ανάγκη για τον κλιματισμό, είναι οι κύριοι λόγοι γι' αυτήν την τάση. Η κατανάλωση ενέργειας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών των καταναλωτών είναι επίσης αυξανόμενη. Τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, και τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια, χρησιμεύουν και σε άλλους τομείς, όπως η βιομηχανία ή ο τριτογενής τομέας, όπου η οικονομική ανάπτυξη έχει επιφέρει μια αύξηση και στην χρήση ενέργειας. Η λύση είναι να δράσουμε με δύο βοηθητικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η ενεργειακή σήμανση η οποία βοηθά τους καταναλωτές να επιλέγουν τα προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια αλλά και χρήματα. Οι ενεργειακές ετικέττες παρέχουν επίσης κίνητρα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και προωθούν σε έναν ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό των προϊόντων. Ο δεύτερος τρόπος είναι να τεθούν Ελάχιστες Απαιτήσεις Αποδοτικότητας μέσω του Οικολογικού Σχεδιασμού. Ο οικολογικός σχεδιασμός, οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και η λειτουργικότητα επιβάλλονται στα προϊόντα από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού τους.

Η ενεργειακή σήμανση συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώθηκε πλήρως τη δεκαετία του 1990 για τους διάφορους τύπους οικιακών συσκευών. Όλα αυτά τα χρόνια, το νομικό σύστημα έχει επικαιροποιηθεί αρκετές φορές (προσθήκη νέων τύπων συσκευών, προσθέτοντας νέες ενεργειακές κατηγορίες Α+ και Α++  κ.λπ.). Η αναθεώρηση της νομοθεσίας που έγινε το 2010 (Οδηγία 2010/30/Ε.Ε.), οδήγησε σε ένα νέο γραφικό σχεδιασμό και σε νέο περιεχόμενο της ενεργειακής ετικέτας για τρεις τύπους συσκευών, και μια ετικέτα ενέργειας για τις τηλεοράσεις ως μια νέα κατηγορία προϊόντος.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή ετικέτα και σε συνδυασμό με τα μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (RL 2005/32/EC, που αντικαταστάθηκε από την 2009/125/ΕΚ), η αναθεώρηση και η ενδυνάμωση των υφιστάμενων σημάτων και η επέκταση τους και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων έχει ξεκινήσει.

Οι κύριες αλλαγές ήταν:

 • Υιοθετήθηκαν κριτήρια ταξινόμησης για τα τεχνολογικά ξεπερασμένα προϊόντα. Η τακτική επικαιροποίηση των κριτηρίων έχει πλέον εφαρμοστεί.
 • Ο σχεδιασμός της ετικέτας έχει αναθεωρηθεί. Η νέα ετικέτα είναι απαλλαγμένη από γλωσσολογικά στοιχεία και οι πληροφορίες απεικονίζονται με σύμβολα και εικόνες που είναι πιο ευρέως αναγνωρίσιμα. Σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, έχουν εισαχθεί τάξεις που κυμαίνονται από Α+ ως Α+++, ενώ οι κατώτερες τάξεις έχουν μείνει στο περιθώριο.
 • Η ετικέτα αυτή επεκτείνεται σε όλο και περισσότερες ομάδες προϊόντων (μέχρι στιγμής ισχύει για τις τηλεοράσεις, τους λέβητες και θερμοσίφωνες, ηλεκτρικές σκούπες και συνεχίσουν να επισημαίνονται για τα επόμενα χρόνια). Η νομοθεσία έχει προβλέψει την επέκταση της ενεργειακής ετικέτας και σε προϊόντα σχετικά με την ενέργεια όπως τα κουφώματα παραθύρων και οι μονώσεις των τοίχων.

Μέχρι σήμερα, αυτές είναι οι ομάδες προϊόντων που υποχρεούνται να έχουν ετικέτα ενεργειακής απόδοσης, σε όλα τα σημεία πώλησης:

 • Λάμπες
 • Φωτιστικά
 • Οικιακά Κλιματιστικά
 • Οικιακές Τηλεοράσεις
 • Οικιακά Στεγνωτήρια
 • Οικιακά Πλυντήρια Ρούχων
 • Οικιακά Πλυντήρια Πιάτων
 • Οικιακές Συσκευές Ψύξης
 • Συσκευές Αποθήκευσης Κρασιού
 • Ελαστικά

Και επίσης, σύντομα θα έχουν ενεργειακή σήμανση και οι ηλεκτρικές σκούπες, οι συσκευές θέρμανσης χώρου και οι θερμοσίφωνες.

Άλλες πηγές: