Οι υπολογιστές έγιναν καλύτεροι

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, από τους ηλεκτρονικούς και τους φορητούς υπολογιστές μας, είναι καλά νέα, για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, που χρησιμοποιούν συνεχώς και περισσότερο τους υπολογιστές τους.

Την πρώτη Ιουλίου του 2014, τέθηκαν σε ισχύ, τα ελάχιστα όρια της ενεργειακής επάρκειας, για τους υπολογιστές, ως μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οικολογική σχεδίαση των προϊόντων. Τα όρια αυτά απαιτούσαν οι καινούριοι υπολογιστές που θα έμπαιναν, στην αγορά, μετά από την παραπάνω ημερομηνία, να συμμορφωθούν, με τα θεωρητικά ανώτατα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας και να περιοριστεί η κατανάλωση επιπλέον ενέργειας, από τις κάρτες γραφικών. Καθώς η βιομηχανία είναι ένας γρήγορα εξελισσόμενος τομέας, η επίδραση της νομοθεσίας, παρά την περιοριστική της πλευρά, έχει γίνει αναμφίβολα ο κυριότερος παράγοντας, για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, από τους υπολογιστές, χωρίς να υποβαθμιστεί η επίδοσή τους.

Ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας

Δέκα χρόνια πριν όταν σκεφτόμασταν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, από τα νοικοκυριά, οι συσκευές που μας έρχονταν, πρώτες στο μυαλό, ήταν οι θερμοσυσσωρευτές και οι θερμοσίφωνες, τα ψυγεία, τα πλυντήρια και τα κλιματιστικά. Όμως πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η κατανάλωση ενέργειας, από τις ηλεκτρονικές συσκευές και τους υπολογιστές μας έχει αυξηθεί, κατά πολύ και θα συνεχίσει να αυξάνεται, ενώ τα πλυντήρια και τα ψυγεία, έχουν γίνει πιο αποδοτικά ενεργειακά. Μία αναφορά του Διεθνούς Γραφείου Ενέργειας δείχνει ότι, μέχρι το 2030, η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας από τα σπίτια μας, για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών και υπολογιστών μπορεί να είναι και οχταπλάσια αυτής του 1990. Ένας υπολογιστής, όπου παίζουμε παιχνίδια, με δύο ισχυρές κάρτες γραφικών, μπορεί να καταναλώσει την ίδια ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, με δύο ψυγεία.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, από υπολογιστές, έχει δύο πλευρές: Κατά πρώτον, η μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, που καλύπτει τις βασικές λειτουργίες, και ονομάζεται γενική κατανάλωση ενέργειας. Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας προϋποθέτει αλλαγές, στην κατάσταση αδράνειας και προσαρμογή της τροφοδοσίας στις εργασίες, που εκτελεί ο υπολογιστής. Κατά δεύτερον, πρέπει να υπάρξει αρκετός χώρος, για καινοτομία και εφευρέσεις, ενώ παράλληλα, προωθούμε τη λογική κατανάλωση ενέργειας π.χ. περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας, που απαιτεί μια εξειδικευμένη κάρτα γραφικών. Θέτοντας κάποια όρια για τη γενική κατανάλωση ενέργειας και την κατανάλωση ενέργειας, από τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών, όπως αυτά προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξοικονομούμε 16 τεραβατώρες ενέργειας, κάθε χρόνο, μέχρι το 2020, στην Ευρώπη. Αυτό ισοδυναμεί με περισσότερες από τέσσερις τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας μεγέθους 500 μεγαβάτ, ή με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, από τα νοικοκυριά της Τσεχίας, ή της Πορτογαλίας. 

Ώρα να σκεφτούμε τα tablet και τα smart phones μας

Σήμερα οι άνθρωποι έχουν περάσει, από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στους φορητούς (λάπτοπ). Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, στο μέλλον η χρήση tablet και smart phone, αντί για λάπτοπ θα ενταθεί. Με αυτή την προοπτική, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετήσουμε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, από αυτές τις συσκευές. Καθώς λειτουργούν, με μπαταρίες, η κατανάλωση ενέργειας έχει βελτιωθεί, επειδή μειώθηκε η κατανάλωσή τους, όταν ο υπολογιστής βρίσκεται, σε κατάσταση αδράνειας, και προσαρμόστηκε η κατάσταση ενέργειας, στη δραστηριότητα της συσκευής. Δηλαδή, περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται, αν παρακολουθούμε ένα βίντεο και λιγότερη αν στέλνουμε ένα e-mail. Αλλά οι πρώτες ύλες, που απαιτούνται, για την κατασκευή τέτοιων συσκευών η μικρή διάρκεια ζωής τους, η δυσκολία στην επισκευή τους, η την αναβάθμισή τους, ακόμα και η αλλαγή μπαταρίας, μπορεί να αποτελεί μία σημαντική επίπτωση, στο περιβάλλον, που αξίζει να μετριαστεί. Το πρόγραμμα οικολογικής σχεδίασης των smart phones, για την περίοδο 2015-2017, που θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2015, θα διερευνήσει τις επιπτώσεις των smart phones, στο περιβάλλον, για να αποφασιστεί, αν αυτή η κατηγορία προϊόντων πρέπει να ρυθμιστεί.