Σχετικά με την πρωτοβουλία

Ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας “Efficiency 2.1”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές στη διαδικασία επιλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, παρέχοντας τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες για τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα της αγοράς και να τους ενθαρρύνει και να τους υποστηρίξει να υιοθετήσουν ένα ενεργειακά αποδοτικό και οικολογικό τρόπο ζωής.

Γιατί γίνεται η εκστρατεία “myEcoNavigator”;

Το επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών έχει αυξηθεί σημαντικά μέχρι τις μέρες μας. Ωστόσο, η πληθώρα των επιλογών που υπάρχουν, δυσκολεύει τους καταναλωτές να πάρουν τη σωστή απόφαση αγοράς. 

Οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών όπως Οδηγίες, σημάνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορές δοκιμών και προτάσεις αγοράς με αποτέλεσμα να γίνεται η διαδικασία της επιλογής ακόμα πιο δύσκολη. Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των κοινωνικών δικτύων ως μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης και η χρήση smartphone αποκτούν ακόμα σημαντικότερο ρόλο από ποτέ.

Δώδεκα συνεργάτες [LINK to project team] ξεκίνησαν την εκστρατεία “myEcoNavigator” σε δέκα Ευρωπαϊκές χώρες και παρέχουν ανεξάρτητη υποστήριξη με τη χρήση των νέων μέσων ενημέρωσης, με στόχο να βοηθήσουν τους καταναλωτές να διαλέγουν τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα. 

Εφαρμογή “ecoGator”: ο δικός σας προσωπικός βοηθός αγοράς για εξοικονόμηση ενέργειας στην αγορά και τη χρήση

Το βασικό αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δωρεάν εφαρμογή “ecoGator”. για smartphone και για tablet. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε 10 χώρες που καλύπτονται από αυτή την εκστρατεία, ως προσωπικός βοηθός αγοράς των καταναλωτών για την εξοικονόμηση ενέργειας στην αγορά και τη χρήση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών.

Σε γενικές γραμμές, η εφαρμογή “ecoGator” θα βοηθήσει τους καταναλωτές σε δύο διαφορετικά επίπεδα: “βοηθός αγορών” και “καθημερινός βοηθός”.

Βοηθός αγορών: παρέχει λειτουργίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουν τους καταναλωτές να διαλέξουν στο μαγαζί, στο κατάστημα ή στην online αγορά τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα της αγοράς. 

Καθημερινός βοηθός: Παρέχει στους καταναλωτές χρήσιμες πληροφορίες, με εύκολο και ευχάριστο τρόπο, ώστε να τους παρακινήσει να ακολουθήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής και να χρησιμοποιούν την εφαρμογή καθημερινά.  

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε iOS και σε Android από αρχές Ιουνίου του 2014. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.