Ομάδα πρωτοβουλίας

Η εκστρατεία myEcoNavigator αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουν δώδεκα εταίροι σε δέκα Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές είναι: η Αυστρία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πολωνία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Τσεχική Δημοκρατία. Η Austrian Energy Agensy συντονίζει αυτή την πρωτοβουλία και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Intelligent Energy Europe”.

 

Χώρα: Ελλάδα

ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Email: consumers@kepka.org

Τηλέφωνο: 2310233333 - 2310269449

Austrian Energy Agency

Ο Austrian Energy Agency είναι το εθνικό κέντρο αριστείας για την ενέργεια και είναι ανεξάρτητος φορέας. 

Ιστοσελίδα

Adiconsum

Η Adiconsum είναι μια από τις μεγαλύτερες Ενώσεις Καταναλωτών στην Ιταλία, με 150.000 μέλη. 

Ιστοσελίδα

Bond Beter Leefmilieu

Η Bond Beter Leefmilieu (BBL) είναι η Ομοσπονδία της Φλάνδρας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με περισσότερα από 350.000 μέλη. 

Ιστοσελίδα

co2online

Η co2online είναι μια Μ.Κ.Ο., που δραστηριοποιείται από το 2003 στη Γερμανία για την ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ιστοσελίδα

Ecoserveis

Η Ecoserveis είναι μία Ισπανική Μ.Κ.Ο., η οποία ιδρύθηκε το 1992 για να προωθήσει την κουλτούρα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Ιστοσελίδα

European Environmental Bureau

Η European Environmental Bureau (EEB) είναι μια ομοσπονδία που αποτελείται από 140 Μ.Κ.Ο. σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ασχολείται με την περιβαλλοντική πολιτική.

Ιστοσελίδα

Evolaris

Η Evolaris είναι ένα Αυστριακό κέντρο καινοτομίας, για τις τηλεπικοινωνίες και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό με στόχο να γεφυρώσει την έρευνα και την οικονομία. 

Ιστοσελίδα

FEWE

Το FEWE, το Πολωνικό Ίδρυμα για την ενεργειακή απόδοση, ιδρύθηκε το 1990, και είναι μια ανεξάρτητη, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση.

Ιστοσελίδα

Guide Topten

Η Guide Topten ξεκίνησε στην Γαλλία το 2004. Συγκεντρώνει ένα δίκτυο ειδικών, οι οποίοι ελέγχουν την ιστοσελίδα www.guidetopten.fr όπου παρουσιάζονται οι πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, ώστε να βοηθούν οι καταναλωτές στο να πάρουν την σωστή απόφαση αγοράς.    

Ιστοσελίδα

ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών είναι μια Ελληνική μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1982, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Ιστοσελίδα

MIPOR

Το MIPOR είναι το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Καταναλωτών και ιδρύθηκε το 1993 από την Σλοβένικη και τη Which?, Βρετανική Ένωση Καταναλωτών. 

Ιστοσελίδα

Seven

Το SEVEn ιδρύθηκε το 1990 ως εταιρεία συμβούλων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έμφαση την παροχή συμβουλών στον τομέα της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην οικονομική διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης.

Ιστοσελίδα