Έξυπνη Ενέργεια στην Ευρώπη

Η «Έξυπνη Ενέργεια στην Ευρώπη» (IEE) προσφέρει βοήθεια σε οργανισμούς που επιθυμούν να βελτιώσουν την ενεργειακή βιωσιμότητα. Ξεκίνησε το 2003 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ώθησης για να γίνει το μέλλον ενεργειακά έξυπνο για όλους μας. Υποστηρίζει την ενεργειακή απόδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πολιτικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για το 2020 (20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης και 20% των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ).

Μια επιτυχημένη ιστορία από το 2013

Η «Έξυπνη Ενέργεια στην Ευρώπη» δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον σε πολλούς τομείς όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, η βιομηχανία, τα καταναλωτικά προϊόντα και οι μεταφορές. Η προσδοκία είναι ότι με αυτό τον τρόπο, η Ευρώπη θα ενισχύσει ακόμα και την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, και την καινοτομία για τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια έως το 2013 και  είναι ανοιχτό για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβάνονται και η Νορβηγία, η Ισλανδία, το Λιχνεστάιν, η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχουν δοθεί 730 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι Ευρωπαϊκές Πύλες ενημέρωσης, εγκαταστάσεις και πρωτοβουλίες.

Ενεργειακή Απόδοση στο "Horizon 2020"

Από το 2014 η «Έξυπνη Ενέργεια στην Ευρώπη»  έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα “Horizon 2020”, το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό ερευνητικό και καινοτόμο πρόγραμμα με σχεδόν 80 δισ. ευρώ χρηματοδότηση για τα επόμενα 7 χρόνια, από το 2014 ως το 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ενεργειακής Απόδοσης ανέρχεται περίπου σε 100 εκατομμύρια ευρώ το 2014 ενώ για το 2015 υπολογίζεται ότι θα είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.