Αποποίηση ευθύνης

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας βαρύνει τους δημιουργούς. Δεν αντανακλά απαραίτητα την γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε όμως το EACI, αλλά ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτή.