Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές

Οι οικιακές συσκευές είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ενέργειας των ελληνικών νοικοκυριών. Και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών αντιστοιχεί στο 29% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας όχι μόνο μας κοστίζει πολλά χρήματα, αλλά ευθύνεται και για τις κλιματικές αλλαγές. 

Οι ενεργειακά αποδοτικές και χαμηλής κατανάλωσης συσκευές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως η ενεργειακή απόδοση κάθε συσκευής είναι διαφορετική από συσκευή σε συσκευή . Επιπλέον, οι περισσότεροι καταναλωτές που σκοπεύουν να αγοράσουν ένα καινούριο προϊόν, δεν λαμβάνουν υπόψη τους, το κόστος που προκύπτει από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού από την καινούρια συσκευή ή δεν μπορούν να το υπολογίσουν.

Η δυσάρεστη έκπληξη έρχεται συνήθως στον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορείτε όμως να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Αν χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο των Topten συσκευών που συμπεριλαμβάνεται στη νέα εφαρμογή ecogator, θα βρείτε πολύ εύκολα τις πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, που εξοικονομούν όχι μόνο ενέργεια αλλά και χρήματα.